Teknopolku Oy

Valtuutettu tarkastaja (VTS204)
Hannu Kamunen

hannu.kamunen(at)teknopolku.fi
050 444 0215
Petäjätie 6, 37800 AKAA

Palvelumme

Sähkötarkastus

Määräaikaistarkastus ja varmennustarkastus kaikille sähkölaitteistoille kustannustehokkaasti alueilla Akaa, Tampere, Hämeenlinna, Pirkanmaa, Etelä-Suomi ja Keski-Suomi.
Toimialueena koko Suomi.

Tarve suorittaa sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus ja varmennustarkastus on säädetty sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 ja Valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista 1434/2016 sekä tarkemmin ohjeistettu Tukes-ohjeella 16/2017.
Säädöksissä ja ohjeessa on esitetty myös sähkölaitteiden haltijan (omistajan) velvollisuudet sekä tarkastuksiin liittyviä periaatteita.

Sähköautojen latausjärjestelmät

Sähkölaitteistojen kunnossapito

Muut palvelut

Tietosuojaseloste

Teknopolku Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain (523/1999) mukainen tietosuojaseloste. 27.08.2020

Rekisterinpitäjä: Teknopolku Oy, Petäjätie 6, 37800 Akaa

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Hannu Kamunen, hannu.kamunen(at)teknopolku.fi, +358 50 444 0215

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § säännökseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen nimi ja osoite, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), tiedot tilatuista palveluista, toimituksesta, laskutuksesta sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Luonnollisiin henkilöihin liittyvät tiedot, joita rekisteri voi sisältää: asiakkaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite; työpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tarjouspyyntöjen, tilausten ja sopimusten sekä muiden yhteydenottojen ja tilanteiden aikana, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja ei kerätä Internet-sivujen välityksellä. Tietoja saadaan sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksiin liittyen sekä asiakastapaamisien yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä ja suojauksessa noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävien tietojen tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisteriin kuuluva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Rekisteritietoja ei säilytetä Internet-palvelimilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelemisen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.